Termin rezerviran uspešno!

Vaš termin je bil zabeležen in rezerviran. Podatke o terminu ste prejeli tudi na email. Prosimo, da se držite svoje ure. Hvala!

Na začetno stran!